Proč sálavé teplo?

Slunce zahřívá blahodárně naši zemi již několik miliónů let a je pro nás víc než příjemné. Rádi se vystavujeme slunečním paprskům a na stejném principu fungují i sálavá topidla (akumulační kamna a krby). Teplo ve formě elektomagnetického záření se šíří … Continued

Jedině suché dřevo

Veškeré druhy dřeva mají velmi podobnou výhřevnost na kilogram dřevní hmoty. Liší se však velmi výrazně objemová hmotnost jednotlivých dřevin. Výhřevnost dřeva je v přímé souvstažností s jeho vlhkostí. S nižším podílem vody stoupá výhřevnost dřeva. Topíme-li syrovým dřívím s … Continued

Jak správně zatopit?

Pro zátop je velmi důležité vybrat důkladně proschlé (max. 20% vlhkosti) a naštípané dříví zbavené kůry do rozměru 5×5 cm. Poskládejte dříví do prostoru topeniště do tvaru hranice nebo do tvaru stanu. Aby byl dostatečný přísun kyslíku pro hoření, je … Continued

Jsou nutné ventilační mřížky?

Bez cirkulace vzduchu (konvekce) by byl popřen princip teplovzdušného krbu. Chladný vzduch  je přiváděn do nasávací mřížky umístěné ve spodní části obestavby krbu a ohříván uvnitř obestavby krbu. Ohřátý vzduch odchází z obestavby mřížkou umístěnou v horní části. Ventilační mřížky … Continued

1 2 3 4