Jsou nutné ventilační mřížky?

Teplovzdušný krb
Teplovzdušný krb

Bez cirkulace vzduchu (konvekce) by byl popřen princip teplovzdušného krbu. Chladný vzduch  je přiváděn do nasávací mřížky umístěné ve spodní části obestavby krbu a ohříván uvnitř obestavby krbu. Ohřátý vzduch odchází z obestavby mřížkou umístěnou v horní části. Ventilační mřížky jsou tedy nezbytnou a nepostradatelnou součástí teplovzdušného krbu.

Krbové vložky pro teplovzdušný provoz nejsou určeny do uzavřené obestavby, proto je nutné zajistit patřičné odvětrání a chlazení, aby nedošlo k jejich poškození.

Aby bylo proudění teplého vzduchu optimální a nedocházelo k jeho hromadění pod záklopem, je nutné ventilační mřížky správně umístit a nadimenzovat. Každý kamnář umí určit správný průřez ventilačních mřížek, aby bylo zajištěno plynulé proudění ohřátého vzduchu pryč z obestavby.
Ne vždy je možné dostát ideálního průřezu mřížky například z estetických či jiných důvodů. Je však nezbytně nutné dodržet minimální plochu mřížek udávanou výrobcem, která zároveň tvoří funkci ochranou.