Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

Velmi často se zákazníci ptají, zda existují teplovodní krbové vložky se zadním přikládáním. Co je k tomu technickému řešení vede nejvíce? Výhod je bezesporu hned několik.

Primárně jde o možnost přikládání z chodby nebo technické místnosti. Nevzniká tak nepořádek v místech, kde o to nestojíme, což potěší každou ženu. Navíc si můžeme udělat na chodbě nebo v technické místnosti zásobu dříví, které nám ještě částečně proschne a získá pokojovou teplotu. Pokud přijdou mrazy, nemusíme chodit tak často ven do rázu nebo dřevníku pro palivo.

Zadní dvířka teplovodní krbové vložky jsou opatřena šamotem. Ten zamezuje prosálání tepla skrze dvířka, zvyšuje spalovací teplotu a odstiňuje kovovou část dvířek od vysokého žáru, který je v topeništi. Z tohoto důvodu mohou být přikládací dvířka umístěna i do menší technické místnosti. Nedochází tak k jejímu přetápění a uvolňování energie kam nepotřebujeme. Pravý opak můžeme učekávat u dvířek prosklených.

Přední prosklená dvířka jsou opatřena dvojitým sklem. To zvyšuje izolační vlastnosti dvířek. Zmenšuje se tak množství sálajícího tepla přes pohledové sklo a zvyšuje se výkon odevzdaný do vody. U menších místností se tak předchází jejich možnému přehřívání. Zároveň se zvyšuje teplota v ohništi, která napomáhá udržení čistoty pohledového skla.

Výměníky jsou trubkové nebo žebrované a jsou umístěny nad ohništěm. Další část výměníku tvoří stěny ohniště. Ve výměníku přechází teplo z horkých spalin do vody, která je odváděna do topného systému, nejčastěji to akumulační nádrže.