Moderní teplovzdušný krb

Principem teplovzdušných krbů je konvekce, nebo-li proudění vzduchu. Studený vzduch vstupuje do obestavby nasávací mřížkou. Následně je ohřát uvnitř obestavby a vystupuje z výdechové mřížky umístěné v jeho horní části.

V neposlední řadě je možné vytápět i vzdálené prostory pomocí nucené konvekce za použití ventilátoru. Ten rozvádí ohřátý vzduch prostřednictvím aluminiových hadic do vzdálených místností.

Teplovzdušné krby jsou u nás nejrozšířenějším topidlem. Jsou vhodné pro příležitostné topení a v objektech, kde je kladen důraz na co nejrychlejší náběh tepla. Jedná se především o rekreační objekty.

Nevýhodou teplovzdušných krbů je víření a přepalovní prachu a ostatních částic ve vzduchu obsažných, které působí negativně na náš organismus. Dalším vnímaným negativem je velmi rozdílná teplota v horní a spodní části obytných prostor. V oblasti nohou je výrazně chladněji, než v oblasti hlavy.

Možná designová řešení teplovzdušného krbu