Jedině suché dřevo

Jedině suché dřevo
Jedině suché dřevo

Veškeré druhy dřeva mají velmi podobnou výhřevnost na kilogram dřevní hmoty. Liší se však velmi výrazně objemová hmotnost jednotlivých dřevin.

Výhřevnost dřeva je v přímé souvstažností s jeho vlhkostí. S nižším podílem vody stoupá výhřevnost dřeva. Topíme-li syrovým dřívím s 50% vlhkostí (syrové dřevo), získáme z jednoho kilogramu dříví cca 8 MJ, tj. 2,2 kW. Při ideální 20% vlhkosti dřeva pro topení, získáme 14 MJ, tj. cca 3,9 kW. Topit mokrým dřívím je mrháním peněz a přírodního bohatství!

Chcete-li sušit efektivně palivo, je nutné jej patřičně skladovat. Je vhodné dodržet několik zásad:

– uložit dřevo na suchy povrch, nejlépe 20dm od země
– uskladněte dřevo na slunném a větrném místě
– proložíte-li dřevo křížem, rychleji proschne
– opatřete ráz dřeva stříškou bránící dešti a sněhu

Syrové dřevo má vlhkost kolem  50%, za rok sušení lze za ideálních podmínek dosáhnout vlhkosti kolem 25%.