Obecně platí, že pro stavbu krbů a kamen se používají výhradně kamnářské materiály k tomu určené. Musí splňovat celou řadu kritérií, především musí být odolné vůči vysokým teplotám, kterým jsou vystavovány. Obecně dělíme materiály na vodiče a izolanty. Materiály, které vodí teplo mají za úkol naakumulovat teplo a následně jej odevzdat. Izolanty mají funkci opačnou, mají zabránit prostupu tepla a požárním rizikům.

Pro stavbu akumulačních krbů používáme materiály akumulační. Jedná se především o šamot, kachle, litý šamot, či žárobetony. Izolace se používají pouze pro odstínění tepla, kde je nežádoucí. U teplovzdušných systémů se volí materiály spíše izolační. Záleží však na záměru kamnáře a požadavcích zákazníka, jakým způsobem a kolik místností chce vytápět. Kachlová kamna a sporáky jsou principem vytápění podobné akumulačním krbům. Proto je volba materiálů totožná.

Příklad izolačního a akumulačního materiálu

 

Pracuji s materiály předních evropských výrobců, na které se mohu v každém ohledu spolehnout. Tyto firmy jsou na trhu již několik desítek let a jejich materiály jsou odzkoušené a mají vynikající vlastnosti. Mezi tyto firmy patří například Ortner, Wolfshoeher Tonwerke, Promat, TedokaMK Profi, či Hein.