Stavební připravenost – kamna, krb, sporák

Stavebni pripravenost na topidlo
Stavebni pripravenost na topidlo

Plánujete-li stavbu kachlových kamen, sporáku nebo krbu, je třeba zajistit před samotnou realizací topidla několik důležitých stavebních činností.  Je velmi vhodné zabývat se těmito pokyny před samotnou stavbou domu. Nedochází pak ke zbytečným komplikacím a zbytečně vynaloženým finančním prostředkům. Pokud vlastníte již obydlený objekt, počítejte s menšími stavebními úpravami.

PODLAHA

Podlaha pod kachlovými kamny, sporákem nebo krbem musí být zpevněná. Nesmí být hořlavá a obsahovat lehčené materiály (polystyren, atd.). Pod topidlem nesmí být instalované podlahové vytápění, elektrické a ostatní rozvody. V případě poruchy by nebylo možné rozvody opravit bez demolice topidla. Kachlová kamna, sporák či krb jsou topidla jejíž hmotnost se pohybuje od 500 kg až po několik tun. Je tedy nutné zajistit dostatečně pevný základ.

STĚNY

Stěny k nímž bude spotřebič instalován nesmí obsahovat elektrické vedení, rozvody plynu nebo vody. Stejně jako podlaha nesmí obsahovat hořlavý materiál. Před stavbou topidla by měly mít stěny konečnou povrchovou úpravu.

KOMÍN

Komínové těleso by mělo mít kruhový průřez z důvodu lepšího proudění spalin. Vnitřní průměr komínu nesmí být menší, než je hrdlo spotřebiče. Obecně se vnitřní průměr pohybuje od 150 mm do 250 mm. Účinná výška komínu by měla být dle normy minimálně 5 m, měřeno od zaústění do komínu po jeho vrchol. Zaústění do komínu je buď pod úhlem 45 nebo 90 stupňů. Pozor, někteří výrobci topidel vyžadují zapojení pod určitým úhlem. Výška zaústění je různá dle druhu topidla, minimální vzdálenost od stropu by měla být dle normy 50 cm. Před stavbou komínu je vhodné konzultovat celou věc s kamnářem, vyhnete se tak zbytečným komplikacím. Kominík musí ověřit funkčnost a parametry komínu. Následně vše potvrdit tyto v revizní zprávě.

Před stavbou topidla, vyžadujeme na příslušný komín revizní zprávu.