Teplovodní krb před demolicí.

Původní krb, který nesplňoval normy, ani požadavky zákazníka. Krb byl kompletně rozebrán, vložka byla odpojena z komínu a topné soustavy. Mezi hlavní nedostatky lze zařadit:

  • neodizolování konstrukcí
  • nedostatek revizních otvorů
  • na obestavbu použity porobetony
  • nedostatečný přívod vzduchu, průměr cca 70mm
  • spatné nadimenzování spotřebiče
  • příliš dlouhá kotlová smyčka
  • velké prosklení a jednosklo, vložka bez izolace pláště

Teplovodní krb Hoxter 63/51WI s izolací.

Teplovodní krb Hoxter 63/51WI s izolací pláště o požadovaném výkonu. Obestavba s dostatkem revizních otvorů pro případnou manipulaci v případě nutnosti. Přívod externího vzduchu zajištěn z půdních prostorů.

Krbová vložka: Hoxter 63/51WI s izolací
Nominální výkon: 14,5 kW
podíl do vody: 11,3 kW
Vytápěcí prostor: dle tepelných ztrát
Povrhová úprava obestavby: jemný štuk
Dávka paliva: 4 kg
Odkouření: 200mm