Akumulační nasypná kachlová kamna. Rekonstrukce sloupových kamen z roku 1941 – kachle Rako. Kamna s svislými a vodorovnými tahy, určené ke spalování hnědého uhlí a dříví. Jsou opatřeny otvorem pro ohřívání jídla nebo nápojů.

Sloupová kachlová kamna. Rekonstrukce sloupových kamen z roku 1907. Kamna bylo nutné přemístit v rámci objektu do jiného pokoje. Kamna s svislými tahy jsou určena ke spalování dříví. Se svojí výškou 2,7m tvoří dominantu pokoje.