Netáhne vám komín? Pořiďte si komínový ventilátor

ventilator-ctvercova-podstavaTah komínu se v průběhu roku mění vlivem proměnlivých povětrnostních podmínek a teplotních změn. Příliš nízký komínový tah vede k problémům s výkonem spotřebiče. Nedochází k úplnému spalování, tvoří se saze, dýmí se a spotřebič dehtuje.

V případech, kdy není možno řešit nedostatečný komínový tah zvětšením průměru nebo zvýšením účinné výšky komínu, nabízí se řešení v podobě komínového ventilátoru. Konstrukce ventilátoru je optimalizována tak, že spalinová cesta zůstane i po instalaci ventilátoru volná. Komín lze používat bez zapnutého ventilátoru, který je pomocníkem při počáteční fázi hoření, kdy je spalinová cesta studená a má nízký tah, nebo když jsou zhoršené klimatické podmínky. Po stabilizaci podmínek, ventilátor možno vypnout. Součástí ventilátoru je i regulátor otáček, kterým můžete regulovat tah komínu.

Jak komínový ventilátor funguje?

Okolní vzduch je nasáván ventilátorem a vháněn do tlakové komory. Tento vzduch získává průchodem úzkou štěrbinou vysokou rychlost proudění. Vyvolaný podtlak „vytahuje“ spaliny z komínu.