Na přelomu 19. a 20. století se továrně vyráběla pokojová sloupová kachlová kamna. Nazývané také jako tahovky nebo Plzeňky.