Automatická regulace hoření Timpex

Automatická regulace hoření je řízena mikroprocesorovou řídící jednotkou, která porovnává okamžitý průběh hoření s programem „Optimalizace hořícího procesu“ a na základě vyhodnocení reguluje množství vzduchu do topeniště.

 • Základní činnost Automatické regulace hoření
 • Upravuje maximální teplotu spalin a optimalizuje průběh hoření na úroveň maximální využitelnosti vzniklé energie – nadbytečná energie neuniká do komínu.
 • Prodlužuje proces hoření a interval přikládání
 • Snižuje spotřebu paliva
 • Zabraňuje přetopení topného systému
 • Zlepšuje tepelnou pohodu
 • Zvyšuje bezpečnost topení
 • Prodlužuje životnost topného systému
 • Ovládá dle typu regulace další externí komponenty
 • Znatelně zvyšuje účinnost topného systému
 • Signalizuje potřebu dalšího přiložení paliva
 • Upravuje až 20x polohu klapky, která reguluje množství vzduchu do topeniště, během jednoho průběhu hoření

Abyste si mohli ověřit, jaké úspory přináší automatická regulace hoření. Můžete využít kalkulátor úspor.